A B O N N E M E N T

Ja, hierbij abonneer ik mij op Archipel Magazine (straks East!) en betaal € 21,50 voor de komende vier edities (1 jaargang). Het abonnement gaat in bij de verschijning van het eerstvolgende nummer. Ik machtig Maasland Uitgeverij tot wederopzegging het bedrag van mijn rekening af te boeken.

Vergeet niet om alle * velden in te vullen.


Naam
*
Adres
*
Postcode
*
Plaats
*
Telefoon
Email
*
Bank/Giro
*

Wat is je

favoriete reisbestemming?

*
Waar ken je Archipel Magazine van?
*
  Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met 1 jaar verlengd.